21 ก.พ. 2023 เวลา 09:59
😄
วิธีคัดลอกข้อความจาก pdf ไม่ให้เพี้ยน
หรือกรณี pdf เป็นไฟล์ภาพไม่สามารถคัดลอกข้อความได้
บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการคัดลอกข้อความจาก pdf มาลงใน Microsoft word โดยไม่ให้ข้อความผิดเพี้ยน... อ่านต่อ
1
โฆษณา