ก็ไม่เห็นแปลกอะไร เพราะคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อน ก็อาจไม่ได้มองเราแบบนั้น ก็เป็นได้...............
  • 2
โฆษณา