22 ก.พ. 2023 เวลา 03:15 • ความคิดเห็น
ฝึกจิตให้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจเพื่อจะได้เดินทางต่อไปในภพภูมิที่สงบค่ะ
โฆษณา