22 ก.พ. 2023 เวลา 15:09 • ปรัชญา
ในความคิดของคุณคิดว่า คนไม่มีศาสนาเป็นเรื่องแปลกมั้ย ?
คำถามนี้ถูกลบ
จะบอกความจริงให้ฟัง ในฐานะที่ผมเรียนไสยศาสตร์มา
ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้มีมาก่อนมนุษย์จะเกิดมาบนโลก
พอมนุษย์เกิดมาแล้ว ก็มีมนุษย์หลายกลุ่มจากหลายทวีป
เพิ่งค้นพบว่า จักรวาลนี้มีระบบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีขั้นตอนอย่างลงตัว
จึงมีความเชื่อว่าต้องมีสิ่งที่กำหนดระบบของจักรวาลนี้แน่นอน และทุกสรรพสิ่งยอมมีการ เกิดขึ้น ตั้งดำรงอยู่ และดับไป
มนุษย์นิยามระบบของสภาวะทุกสรรพสิ่งไว้ว่า
การเกิด คือ พระพรหมณ์
การดำรงตั้งอยู่ คือ พระนารายณ์
การดับไป คือ พระศิวะ
และจักรวาลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอนันต์ สิ่งนั้นคือ
"พระเจ้า"
โฆษณา