เหรียญมีสองด้านเสมอ โอกาสเกิดความรุนแรงมี ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เคารพกติกา ซึ่งในปัจจุบัน การไปแก้รัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิสภาเลือกนายก ก็ไม่เป็นที่ยอมรับ เพราะไม่เคยมีมาก่อน ไทยลงทุนกับการเลือกตั้ง และเสียเวลากับการคอรัปชั่นที่มีมาอย่างยาวนาน และมีในทุกยุคทุกสมัย เป็นการถดถอยของประเทศที่เลวทรามต่ำช้า(ขอระบายหน่อย เศรษฐกิจพังยับ)แต่สุดท้ายไทยก็คงไม่นองเลือดแบบพม่า เพราะเรายังถือว่าเป็นประเทศที่เป็นปัญญาชน และทัศนคติทางความคิดที่ดีกว่า
โฆษณา