ความท้าทายทั่วไป
แต่ซับซ้อนอย่างหนึ่ง
ในธุรกิจครอบครัว
นั่นคือ “ความขัดแย้ง”
ความขัดแย้งในครอบครัว
ที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือ
ความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง
ไม่มีกฎใดที่บอกว่า
พี่น้องต้องเข้ากันได้
หรือแม้แต่ชอบเรื่องเดียวกัน
พี่น้องจำนวนมาก
ที่ทำงานร่วมกัน
และดำเนินธุรกิจครอบครัว
บางคนเป็นธุรกิจครอบครัว
ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
แต่อย่าเข้าใจผิดว่าพวกเขา
ไม่ต้องทำงานหนักมาก
เพื่อไปถึงจุดนั้น
หรือธุรกิจครอบครัวหนึ่ง
ที่มีพี่น้องที่ไม่ชอบขี้หน้ากัน
ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
แต่สามารถจัดการ
กับความแตกต่าง
และทำงานร่วมกัน
เพื่อดำเนินธุรกิจที่น่าทึ่ง
ซึ่งเฟื่องฟูและเติบโต
อย่าคิดว่าสิ่งนี้ง่าย หรือรวดเร็ว
หากแต่ต้องใช้ความอดทน
ความซื่อสัตย์ และความกล้าหาญ
เรื่องราวเหล่านี้
บอกเราว่า เป็นไปได้
ที่พี่น้องซึ่งแตกต่างกันมาก
และมักจะขัดแย้งกัน
สามารถทำงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพได้
สิ่งที่ไม่ชัดเจนในทันที
คือปริมาณงาน
ที่พี่น้องแต่ละคนต้องทำ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
ห้าสิ่งที่พี่น้องต้องทำ
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
ในธุรกิจครอบครัว
1.ลืมเรื่องเก่าก่อน
ทุกครอบครัวมีเรื่องราว
บางคนรู้สึกว่าพ่อแม่
ชอบพี่น้องคนหนึ่ง
มากกว่าอีกคนหนึ่ง
หรือคนหนึ่งทำงานเยบากว่า
อีกคนหนึ่งทำงานหนักกว่า
นี่เป็นเรื่องปกติทั่วไป
ของครอบครัว
หากคุณกำลังจะทำงานกับพี่น้อง
คุณต้องวางสิ่งนี้ไว้ข้างหลัง
คุณจะต้องพูดคุย รับทราบ
และบางกรณีก็ต้องรู้จักให้อภัย
2.สื่อสาร สื่อสาร และสื่อสาร
สาเหตุส่วนใหญ่
ของความไม่ลงรอยกัน
ระหว่างพี่น้อง
เกิดจากการสันนิษฐาน
และการสื่อสารที่ไม่ดี
เมื่อทุกคนมีความแตกต่างกัน
รูปแบบการสื่อสารของพวกเขา
จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
อย่างไรก็ตาม
ด้วยการสื่อสารที่ไม่ดี
และการตั้งสมมติฐาน
ที่ไม่เป็นประโยชน์
ความขัดแย้ง
และความไม่เห็นด้วย
จะมีอำนาจเหนือกว่า
จงเน้นการสื่อสาร
ในบริบททางธุรกิจ
3.ค้นหาวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ครอบคลุม
ซึ่งพี่น้องมีต่อธุรกิจครอบครัว
คืออะไร?
เพืื่อสร้างธุรกิจครอบครัว
หลายชั่วอายุคนให้เติบโตหรือไม่?
ไม่สำคัญว่ามันคืออะไร?
แต่สำคัญที่ต้องได้รับข้อตกลง
ที่ชัดเจนระหว่างพี่น้อง
สิ่งนี้ช่วยระบุจุดร่วม
พื้นที่ที่พี่น้องเห็นพ้องต้องกัน
เป็นสิ่งที่พี่น้องต้องให้ความสำคัญ
เมื่อพวกเขาเริ่มหงุดหงิดใส่กัน
4.รับทราบจุดแข็ง
ควรมีการสนทนา
เพื่อรับทราบจุดแข็งและจุดอ่อน
ที่อาจเกิดขึ้นของกันและกัน
เราทุกคนมีสิ่งเหล่านี้และสิ่งสำคัญ
คือคุณต้องยอมรับซึ่งกันและกัน
บางคนเก่งเรื่องตัวเลข
เก่งเรื่องรายละเอียด
เก่งการตลาด เป็นผู้นำ
แต่ไม่มีใครที่จะเก่งไปทั้งหมด
ในฐานะพี่น้อง
คุณมีโอกาสที่จะรวมจุดแข็งเหล่านี้
และทำงานเป็นหนึ่งเดียว
5.บอกเล่าความคาดหวัง
และบทบาท
ความคาดหวังและบทบาท
ที่ไม่ชัดเจนเป็นสาเหตุ
ของความขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุด
ในธุรกิจครอบครัว
ดังนั้นกำหนดพวกเขา!
ใครรับผิดชอบอะไร?
ใครเซ็นเท่าไร?
ปรึกษากันเมื่อไหร่? ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง
ที่สามารถสร้างความแตกต่างได้
เช่น การประชุม 30 นาที
หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
การมีบุคคล
ที่เป็นอิสระจากภายนอกนั้น
มีประโยชน์อย่างมาก
และช่วยให้พี่น้องสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างและตกลงกันได้
เป็นการลงทุนที่ดี
ในการรักษามรดกธุรกิจครอบครัว
หากคุณรู้สึกว่าการทำงาน
กับพี่น้องของคุณเป็นเรื่องยาก
ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามาก
ไม่ว่าคุณจะพยายามหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งระหว่างพี่น้อง
ภายในธุรกิจครอบครัวของคุณ
หรือพยายามมุ่งเน้น
ไปที่การแก้ไขความขัดแย้ง
คำแนะนำข้างต้นจะช่วยให้คุณ
บรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม!!!
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#กิจการ
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#5วิธีทำงานกับพี่น้อง
#ลืมเรื่องเก่าก่อน
#สื่อสาร
#ค้นหาวิสัยทัศน์
#รับทราบจุดแข็ง #จุดอ่อน
#บอกเล่าความคาดหวังและบทบาท
#คาดหวังและบทบาท
: Pictures Resource :
Photo by Annie Spratt on Unsplash
1 ถูกใจ
1 แชร์
271 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา