23 ก.พ. 2023 เวลา 15:00 • ความคิดเห็น
เราไม่มีเพื่อนสนิท ชอบอยู่คนเดียว เพราะคนนิสัยใจคอใกล้เคียงกับเราไม่ค่อยมี
โฆษณา