เป็นคนมีน้ำใจ ใส่ใจคนอื่นมันไม่ดีหรอค่ะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ดีแล้วครับ แค่ทำให้ถูกคน
โฆษณา