เห็นสโลแกนของประยุทธ์แล้ว คุณอยากจะเติมคำว่า ทำ ........... ว่าอะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ทำแล้ว ทำต่อไป แล้วชนะการเลือกตั้งปีนี้แล้วสิ้นการดำรงตำแหน่ง2568 ไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา