บางครั้งการเดินแต่ละก้าวมันก็ช่างยากลำบากเหลือเกิน..

กลัวว่าก้าวที่กำลังจะก้าวไปมันจะผิดพลาดไหม มันจะดีไหม มันจะเจออะไรอีกไหม มันจะพลาดอีกไหม...
การก้าวเดินแต่ละก้าวต้องใช้ความคิดร่วมด้วย บางครั้งมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ..
โฆษณา