สติคิดวิเคราะห์ บางครั้งสิ่งที่เห็นอาจไม่จริงสิ่งที่ได้ยินอาจไม่จริง ทุกอย่างต้องใช้สติเท่านั้น
  • 1
โฆษณา