บันทึกเสียงไว้เลยถ้าเกิดขึ้นในที่ทำงานก็ส่งเรื่องให้หัวหน้าหรือ HR แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็มาดูว่า คำพูดนั้นเข้าข่ายผิดต่อกฎหมายข้อใดหรือไม่
2 ถูกใจ
62 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา