เคยอ่านเจอะเมื่อนานมา
ไอน์สไตน์ อธิบายทฤษฎีสัมพัทธภาพของเวลาว่า
... การนั่งคุยกับสาวสวย & นาบมือบนเตาไฟ ด้วยเวลาที่เท่ากัน
แต่ความรู้สึกต่อเวลานั้นน ..
ต่างกันโดยสิ้นเชิง 🤩
โฆษณา