26 ก.พ. 2023 เวลา 04:54 • ไลฟ์สไตล์
เป็นอุปาทานหมู่ ที่ชักจูงพยุงความรู้สึกคน กับ เป็นช่องทางทำมาหากินอีกทาง
ส่วนตัว ดูเล่นๆ สนุกๆ เป็นฟามรู้ 😁 ถือเป็นวิชาศาสตร์แห่งตัวเลข ไม่เชื่อและไม่ลบหลู่
โฆษณา