เป็นอุปาทานหมู่ ที่ชักจูงพยุงความรู้สึกคน กับ เป็นช่องทางทำมาหากินอีกทาง
ส่วนตัว ดูเล่นๆ สนุกๆ เป็นฟามรู้ 😁 ถือเป็นวิชาศาสตร์แห่งตัวเลข ไม่เชื่อและไม่ลบหลู่
3 ถูกใจ
200 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา