ให้ภาพรวมแบบกว้าง ๆ แล้วหาอ่านรายละเอียดเอาเอง(ภาษาอังกฤษมีเยอะแยะ) search เอาใน Google
รัสเซียหลังยุคสหภาพโซเวียตล่มสลาย กลายมาเป็นรัสเซียปัจจุบันที่รัฐในสหภาพเดิม เช่น ยูเครน คาซัคสถาน เบลารุส ประเทศเล็ก ๆ ในแถบบอลติก ฯลฯ แยกตัวเป็นประเทศอิสระภาพ รัสเซียที่เหลือซึ่งยังใหญ่โตมโหฬารกว่าใครในโลกเหมือนเดิม
ตอนนี้แหละที่รัสเซียมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง โดยเลือกได้จากหลายพรรคการเมือง ตรงนี้ต้องอย่าลืมนะว่าประเทศเผด็จการแบบจีน เกาหลีเหนือ เขาก็มีการเลือกตั้งแต่เลือกจากพรรคการเมืองเดียว สรุปรัสเซียมีพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในรูปแบบของประเทศประชาธิปไตยทั่วไป
1
แต่..ในช่วงที่ ปธน. ปูติน เป็นผู้นำรัสเซียเริ่มถอยหลังไปสู่ความเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อย ๆ มีการแก้รัฐธรรมนูญจนกระทั่งรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่เหลือความเป็นประชาธิปไตยมากนัก ปูตินสามารถเป็นประธานาธิบดีได้ตลอดชีพคือลงเลือกตั้งเป็น ปธน. ได้อีกเรื่อย ๆ ไม่จำกัดวาระ
เข้าประเด็นพรรคการเมือง ปัจจุบันพรรคที่สนับสนุน ปธน. ปูติน คือพรรค United Russia นำโดยคนสนิทของ ปูติน คือ Dimitry Medvedev ในอดีตก่อนแก้รัฐธรรมนูญ พอปูติน หมดวาระก็สลับให้ Medvedev มาเป็น ปธน. ส่วนปูตินสลับมาเป็นนายก ครบวาระของ Medvedev ปูตินก็สลับมาเป็น ปธน. อีกครั้ง
พรรค United Russia เป็นพรรคที่ควบรวมพรรคฝ่ายขวาจัดที่มีนโยบายแบบชาตินิยมมารวมกัน คือควบรวมพรรค Unity, Fatherland, All Rusia, Agrarian party of Russia ปัจจุบันพรรค United Russia ซึ่งผู้นำแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังคือ ปธน. ปูติน มีที่นั่งมากที่สุดในสภาดูมา
พรรคอื่นที่น่าสนใจเช่น LDPR — Liberal Democratic Party of Russia ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมขวาจัดย้อนยุคไปแบบพระเจ้าซาร์โน่น พรรค Communist ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมขวาจัดปีกซ้ายสุด ที่มีนโยบายแบบ เลนิน-มาร์กซิสต์ พรรคคอมมูนิสต์เป็นพรรคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจาก United Russia
ถ้าจะเอาชื่อพรรคตามที่จดทะเบียนพรรคเป็นทางการไว้จะได้ชื่อพรรคถึง 30 พรรค แต่ในความเป็นจริงพรรคการเมืองในรัสเซียจะมีลักษณะในทางปฏิบัติ้สมือนเป็นพรรคการเมืองเดียวที่การเลือกตั้งใด ๆ ก็ตามจะเป็นไปในทิศทางเดียวคือสนับสนุนผู้นำเพียงคนเดียวซึ่งปัจจุบันคือ ปธน. ปูติน หัวหน้าฝ่ายต่อต้านก็จะไปอยู่ในคุกโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง(ถ้าไม่ถูกกำจัดโดยวิธีอื่น)
ผู้นำทางการเมืองคนสำคัญที่ต่อต้าน ปธน. ปูติน ที่อยู่ในคุกในปัจจุบัน เช่น Alexei Anatolievich Navalny คนนี้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น
รายชื่อพรรคการเมือง United Russia, Communist Party, Liberal Democratic Party, A Just Russia — For Truth, New People, Rodina, Party of Growth, Civic Platform เป็นต้น
สรุปในสภาพปัจจุบัน รัสเซียเป็นรัฐเผด็จการแบบ Authoritarian ที่เชิดชูผู้นำคือ ปธน. ปูติน เพียงคนเดียวเป็นสำคัญ มี นโยบายชาตินิยมรัสเซียที่จะสร้างรัสเซียใหม่ Novorussia ให้ยิ่งใหญ่เหมือนสหภาพรัสเซียในอดีต โดยเฉพาะมีเป้าหมายที่จะรวมดินแดนที่เคยเป็นของสหภาพโซเวียตกลับเข้ามาอยู่ภายใต้จักรวรรดิรัสเซียอีกครั้ง...มีข้อสังเกตคือแม้พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียจะเป็นพรรคใหญ่อันดับสองแต่แนวทางของ Novorussia จะไม่ใช่การกลับไปเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แบบสหภาพโซเวียตในอดีต
คำตอบนี้คงพอทำให้เห็นภาพและไปค้นคว้าต่อได้ดี
  • 7
โฆษณา