จะเป็นอย่างไร?
ถ้าแผนสืบทอดธุรกิจ
ไม่ได้รวมเข้ากับ
กลยุทธ์ระยะยาวของคุณ
นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
หากคุณจะลืมเรื่องดังกล่าว
นั่นเป็นเพราะเจ้าของธุรกิจ
มักมีความผูกพันทางอารมณ์
อย่างลึกซึ้งกับธุรกิจ
ยิ่งเป็นธุรกิจครอบครัวด้วยแล้ว
ความผูกพันยิ่งลึกซึ้งเพิ่มขึ้น
ไม่น่าแปลกใจเลย
ว่าทำไมหลายคน
ถึงปล่อยให้เรื่องนี้สายเกินไป
สิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจ
ควรทำความเข้าใจ คือ
“ความรับผิดชอบ
ของเจ้าของธุรกิจน้อยลง
ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
ในขณะที่ความเครียดลดลง”
เพื่อให้ธุรกิจบรรลุมูลค่าสูงสุด
เจ้าของธุรกิจควรเริ่มมอบหมาย
ความรับผิดชอบทั้งหมด
นอกเหนือจาก
การวางแผนออกจากธุรกิจ
[Exit Planning]
แน่นอนว่า
คุณอาจยังคงเป็นผู้ถือหุ้น
แต่หากเจ้าของธุรกิจ
ยังคงเป็นที่พึ่งในการตัดสินใจ
หรือการดำเนินงานประจำวัน
ผู้ซื้อ หรือผู้สืบทอดธุรกิจ
จะตกอยู่ในภาวะล่อแหลม!!!
ธุรกิจต้องการระบบที่สำคัญ
หรือทีมที่สร้างขึ้นจากผู้สืบทอด
การดำเนินธุรกิจอาจเริ่มต้น
จากคน ๆ เดียว หรือคนกลุ่มหนึ่ง
แต่เมื่อจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น
ความซับซ้อนก็เพิ่มขึ้นไปด้วย
นั่นหมายถึงระบบ การจัดการ
และการกำกับดูแลที่ดี
มีความสำคัญต่อการปรับขนาด
อย่างต่อเนื่อง
ผู้สืบทอดธุรกิจใช้เวลานานแค่ไหน?
ในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจครอบครัว
จะต้องใช้เวลานานเท่าใด?
ในการดำเนินการอย่างเหมาะสม
หากไม่ได้รับคำแนะนำจากอดีตผู้นำ
ช่องว่างตรงนี้
เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความพร้อม
ในการออกจากธุรกิจของคุณ
ความเชี่ยวชาญ
และความรู้พิเศษ
ต้องได้รับการจัดระบบ
และทำให้เป็นอัตโนมัติ
หากเป็นไปได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับการลาออกครั้งใหญ่
สำหรับเจ้าของ
นั่นหมายถึง
การจัดการทุกอย่าง
ตั้งแต่แผน ระบบ
โครงสร้างองค์กร
และแม้แต่วัฒนธรรมขององค์กร
เริ่มคิดถึงเป้าหมายทางออก
ของตัวคุณเองตั้งแต่ต้น
คำแนะนำอันดับหนึ่ง
"เริ่มต้นด้วยการสิ้นสุดในใจ"
นั่นหมายถึง
ระยะเวลาที่ขยายออกไป
สำหรับการวางแผนและกลยุทธ์
มีเป้าหมายที่ 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า
ไม่ใช่ 90 วัน หรือ 120 วัน
ต้องใช้เวลาในการสร้าง
และเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ
มูลค่าระยะยาวที่สามารถ
ทำให้คุณออกจากธุรกิจได้
[กรณีขายธุรกิจ]
กับรายได้ [กรณีส่งต่อ]
คือ “กรอบเวลา” ของคุณ
เริ่มต้นตั้งแต่เนิ่น ๆ
หากคุณต้องการขายกิจการ
คุณต้องรู้ว่าธุรกิจของคุณ
มีมูลค่าเท่าใด?
วางแผนสิ่งที่ต้องทำ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
หรือคุณต้องการส่งต่อ
ธุรกิจของคุณมีระบบ
การจัดการ โครงสร้างองค์กร
และการกำกับดูแลที่ดี
ทั้งหมด
“เริ่มต้นด้วยการสิ้นสุดในใจ”
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#กิจการ
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#ExitPlanning
#การออกจากธุรกิจ
#ขายกิจการ #ส่งต่อธุรกิจ
#ส่งต่อมรดก
#เริ่มต้นด้วยการสิ้นสุดในใจ
: Pictures Resource :
Photo by Viktor Forgacs on Unsplash
1 แชร์
241 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา