ในฐานะผู้ประกอบการ
เรามักคิดว่า
“เราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อ ...”
แต่การขายธุรกิจ
ไม่ใช่ใบเบิกทาง
สู่ความสุขไปตลอดชีวิต
ความซับซ้อนทางอารมณ์
ของการขายธุรกิจ
เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้
ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของคุณ
และอาจเป็นครอบครัวของคุณ
และบางทีอาจเป็นสิ่งที่ผูกพัน
ผู้คนในชุมชน และ/หรือสังคม
มาหลายชั่วอายุคนก็เป็นได้
ไม่ว่าคุณจะเป็น
ผู้ประกอบการมานานแค่ไหน
คุณมีหน้าที่ต้องดูแลเด็กคนนี้
ที่เราเรียกว่า “ธุรกิจ”
คุณป้อนอาหารมัน คุณเลี้ยงดู
เด็กคนนี้ทำให้คุณมีความสุข [หวังว่า]
และเด็กคนนี้ก็มีความผิดหวัง
บางทีคุณอาจไม่พอใจ
ที่เด็กคนนี้ถูกพรากไป
จากครอบครัวของคุณ
หรือความเครียดที่เกิดขึ้น
กับความสัมพันธ์ของคุณ
หวังว่าคุณจะมีแต่ความทรงจำดี ๆ
และ "ทรัพย์สิน" นี้
ให้คุณภาพชีวิตคุณเป็นอย่างดี
ข้อสันนิษฐานหนึ่ง
#ช่วยทำที่บ้าน เชื่อว่า
ไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกอย่างไร
เกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
หรือครอบครัวของคุณ
สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ
คุณจะรู้สึกขาดทุนเมื่อคุณขาย!!!
คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ
ความสำนึกผิดของผู้ขายหรือไม่?
ความสำนึกผิดของผู้ขาย
คือเมื่อผู้ขายเปลี่ยนใจในการขาย
บางครั้งก็เกี่ยวกับแรงจูงใจ คุณค่า
หรือความกลัวต่อสิ่งที่ตามมา
ท่ามกลางเหตุผลอื่น ๆ
สิ่งที่คุณต้องรู้คือมันเป็นเรื่องจริง
และคุณต้องแน่ใจว่า
คุณได้ตรวจสอบอารมณ์กับตัวเอง
และคุณคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำ?
อาจไม่ใช่ด้วยเงิน
แต่ด้วยเวลาของคุณ
เจ้าของธุรกิจจำนวนมาก
หมกมุ่นกับธุรกิจของตน
มาหลายปีจนไม่รู้ว่าจะทำอะไร
กับเวลาหลังจากขายไปแล้ว
เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
สำหรับเจ้าของธุรกิจ
ที่ไม่มีที่ไปหลังจากขายธุรกิจ
นี่คือข้อควรพิจารณาบางประการ
1.คุณจะใช้เวลาของคุณอย่างไร?
คุณนึกภาพออกไหม
แต่ละวันของคุณโดยไม่มีธุรกิจ
ค้นหาสิ่งที่คุณสามารถทำได้
อย่างสม่ำเสมอ
เพราะสิ่งนั้นจะสร้างความพึงพอใจ
ที่คุณต้องการ
2.คนอื่นจะมองคุณอย่างไร?
“มีคนเห็นดีกว่าไม่มีคนเห็น”
อย่างไรก็ตาม ในบริบทนี้
คนอื่นจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไร
หลังจากที่คุณออกจากธุรกิจ?
3.บทบาทของคุณ
หลังการออกจากธุรกิจ
[กรณีขาย หรือกรณีส่งต่อ]
คุณจะทำอะไร
หลังจากที่คุณไม่อยู่ในธุรกิจ?
คุณจะมีบทบาทอะไรที่บ้าน
อย่าลดความสำคัญ
ของการจากไปของบทบาทหนึ่ง
และการเข้าสู่อีกบทบาทหนึ่ง
4.การพิจารณาครอบครัว?
ครอบครัวในที่นี้
ไม่ใช่แค่ครอบครัวของคุณ
แต่ยังหมายถึง
ครอบครัวของพนักงาน
คุณเชื่อว่าคุณมีหน้าที่
ที่จะต้องหาดูแลสร้างอาชีพ
ให้พวกเขาต่อไป
และถ้าคุณไม่อยู่ที่นั่น ใครจะทำ
หากคุณมีความคิดเช่นนั้น
จงใส่ใจในการวางแผน
เพื่อให้พนักงานของคุณ
ได้รับการดูแลหลังจากที่คุณ
ออกจากธุรกิจ หรือส่งต่อธุรกิจ
ข้อพิจารณาที่กล่าวมา
เพื่อให้คุณพิจารณาอารมณ์
สำหรับการเปลี่ยนผ่านของคุณ
เมื่อถึงเวลาออกจากธุรกิจ
เพราะ Exit Planning
เป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์
ความสำนึกผิดของผู้ขาย
เป็นเรื่องจริง
และการไม่เตรียมพร้อม
ทางอารมณ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
อันตรายพอ ๆ กับมูลค่า
และเรื่องการเงิน หรือความมั่งคั่ง
องค์ประกอบทางอารมณ์
ของการขายธุรกิจ
และ/หรือการเปลี่ยนแปลง
มีค่ามากกว่า
เงินที่คุณจะได้รับจากธุรกิจ
ฉะนั้น อย่าลืมทำความเข้าใจ
อารมณ์สำหรับการเปลี่ยนผ่าน!!!
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#FamilyBusiness
#Family #Business
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#กิจการ
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#ExitPlanning
#การออกจากธุรกิจ
#ขายกิจการ #ส่งต่อธุรกิจ
#ส่งต่อมรดก
#พิจารณาอารมณ์สำหรับการเปลี่ยนผ่าน
#อารมณ์สำหรับการเปลี่ยนผ่าน
#อารมณ์การเปลี่ยนผ่าน
#การเปลี่ยนผ่าน
: Pictures Resource :
Photo by Denny Müller on Unsplash
1 แชร์
146 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา