มันคือวัฒนธรรมและมารยาททางสังคมครับและสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมนุษย์ในสังคมเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งนั้นจนกลายเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม
  • 1
โฆษณา