4 มี.ค. 2023 เวลา 04:54 • ความคิดเห็น
เมื่อสมัยก่อนโน้น.. คนเขาดูสถาบันดูชาติพันธุ์ (555) เข้าทำงานเจอรุ่นพี่ในแผนกหลายคนที่เขาจบ ม.ที่มีชื่อเสียง (งานที่เป็นแนวๆช่าง แนวศิลปะ) เขาไม่รู้จักสถาบันของน้องใหม่ เขาด้อยค่า เขาเก๊กใส่ คนสมัยก่อนต้องเก๊กใส่คนอื่นถึงจะดูดีเท่(กาก) ว้าเหว่มาก แต่สอบผ่านคนเป็นพันๆเข้ามานะ พ่อขี้เก๊กทั้งหลาย
เราเข้าใจนาย แต่ถ้าเราไม่สนใจมากคุยกันแล้วเขาไม่คุย ก็ไม่ต้องคุย หากเราคือคนปกติไม่เก๊กเหมือนเขา ก็ไม่ต้องสนใจ
โฆษณา