ถ้าคำถามคือ มีแล้ว (เรา)ได้อะไร ไม่แนะนำให้มี แต่ถ้าถามตัวเองว่ามีแฟนแล้ว แฟนเราจะได้อะไร แล้วมีคำตอบที่ฟังได้ ค่อยว่ากัน
1
โฆษณา