คิดซะว่า สิ่งนั้นทำอะไรเราไม่ได้ แล้วมองข้ามมันไปค่ะ
โฆษณา