5 มี.ค. 2023 เวลา 11:04 • สิ่งแวดล้อม
เรื่อง1คือภัยออนไลท์ใกล้ตัวมาสักพักละเรื่อง2คือการบูลี่ที่มีแหล่งที่มาจากอคตืทางสังคม
เรื่อง3คือความรุนแรงจนถึงตายทำให้เห็นว่าสังคมต้องแก้ไขแล้ว
เรื่อง4คือมลพิษทางอากาศที่ยังจัดการไม่ดีพอ
เรื่อง5คือสังคมไร้เงืนสดที่ยังงงกันอยู่
เรื่อง6คึอการทารุณสัตว์ต่างก้อมาก
เรื่องที่7คือภัยธรรมชาติ
เรื่อง8คือภัยจากระบบIT
เรื่อง9คือเรื่องการเมือง
เรื่อง10คือเชื่อโรค
โฆษณา