อะไรดี มีเงินเดือนไม่พอใช้ เป็นหนี้ มีครอบครัวไม่อบอุ่น การใช้ชีวิตลำบากเดินทางเปลี่ยวอันตราย อยู่อศัยไม่ดี ไม่มีเพื่อนทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน เป็นโรคร้าย
เราไม่รู้ว่าอะไรที่คุณยิ้มไม่ออก
ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้สุขตลอดเวลา เราก็มีทุกข์สุขปนกัน แต่เราพยามใช้ความจริงที่เราเป็นมาเป็นตัวกำหนดความสุข อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน ทุกเรื่องไหนหาทางแก้เรื่องนั้น
โฆษณา