5 มี.ค. 2023 เวลา 20:07 • ความคิดเห็น
อะไรที่ยังตึง ยังรัด ยังหนัก นั้นไม่ใช่หนทางที่ถูก
อะไรก็ตามเป็นการนำออกซึ่ง ราคะ โทสะ โมหะ นั่นแหละทางประเสริฐซึ่งทั้งมวลก็อยู่ในหนทางเดียวคือ มรรค๘
โฆษณา