อะไรที่ยังตึง ยังรัด ยังหนัก นั้นไม่ใช่หนทางที่ถูก
อะไรก็ตามเป็นการนำออกซึ่ง ราคะ โทสะ โมหะ นั่นแหละทางประเสริฐซึ่งทั้งมวลก็อยู่ในหนทางเดียวคือ มรรค๘
76 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา