พุทธ แปลว่า ผู้ตื่น อยากเป็นผู้ตื่นก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อน เช่น รู้จักพึ่งตนเองก่อนโดยมีความเพียรพยายาม ไม่่อ้อนวอนขอให้สิ่งอื่นใดช่วย ต่อมาสำรวจตัวเองว่ามีสิ่งต่อไปนี้หรือไม่ ได้แก่ รู้จักการให้มากกว่าการรับ การมีชีวิตที่ปกติเช่น มีความเมตตา กรุณา ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าจะทำอะไรให้คิดเสมอว่าสิ่งที่ทำเกื้อกูลกับผู้อื่นหรือไม่ แค่นี้คุณก็จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีของโลกแล้ว แต่หากไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ ให้ปฏิบัติธรรม ทาน ศีล ภาวนา โดยศึกษาเพิ่มเติม
1
1 ถูกใจ
92 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา