"ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉัน ฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉัน" คิดยังไงกับประโยคนี้ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเลย ตัวใครตัวมัน ประโยคตัดสัมพันธ์ชัดเจน
โฆษณา