ถนน ศรีราชานคร
3 ครั้ง ครั้งแรกช่วง 17-22 ปี เป็นรักแบบ puppy love
ครั้งที่สอง 22-23 รัก แต่รู้ตัวว่ารักตอนที่สายไป
24 ถึงปัจจุบัน รัก แบบลองคุย 3-4 เดือน ไปเริ่มที่โรงแรม... ครับ
  • 1
โฆษณา