6 มี.ค. 2023 เวลา 14:07 • ความคิดเห็น
เพราะพ่อแม่ทำให้เราเกิด ก็เริ่มต้นรับผิดชอบ ต้องมีชีวิตอยู่ จึงต้องตื่นไปทำงานทุกวัน ทำสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
ลงทุนลงแรงทำงานเพื่อความอยู่รอดสร้างครอบครัว ค่าบ้าน ค่านมลูก ค่ารถยนต์ ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ ค่าท่องเที่ยว
เพื่อความร่ำรวยในอนาคต เลยต้องตื่นมาทำงานทุกวัน ถ้ายังมีชีวิตและลมหายใจอยู่
โฆษณา