เชื่อว่าถ้าถามคนส่วนใหญ่ว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่ดีหรือไม่
แทบทุกคนก็คงจะตอบว่าตัวเองนั้นคือผู้ฟังที่ดี
แต่ที่แท้จริงแล้วอาจไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้... อ่านต่อ
โฆษณา