อีกครั้งที่ต้องถามว่า ครอบครัวต้องการให้เราช่วยเหลือการเงินไหม พ่อแม่เริ่มหมดแรงมีหนี้สิน ทำอะไรได้เงินก็ต้องเอา หากยังไม่มีงานที่ฝัน ตอนนี้งานประจำเงินเดือนสวยๆก็เอาไปเถอะ ถ้าแน่จริงแจ๋วจริง ก็หาทางตามฝันได้ ตลอดเวลา บางคนฝันแล้วก็ฝัน...
แต่ถ้าไม่มีเรื่องครอบครัว หรือครอบครัวไม่เดือดร้อนอะไรเลย บอกตรงๆดีสุด เขาก็เข้าใจ สมัยนี้คนทำงานอิสระมีรายได้ดีเยอะไป
โฆษณา