9 มี.ค. 2023 เวลา 01:21 • ความคิดเห็น
ผมว่าMindsetที่ดีเริ่มต้นด้วยจิตใจที่ดีมีคุณธรรมดี=คุณน่ะทำดี แล้ว
แล้วทวนสอบMindจิตหยาบและจิตละเอียดของตนเองว่าเราจะเริ่มตั้งMindset ตั้งใจจะวางกรอบแนวคิดเพื่อทำอะไร เพื่ออะไร และจะเกิดประโยชน์ต่อใครในสังคมโดยเฉพาะตนเองที่มีMindsetที่ดี หมายถึง
มีทัศนคติต่อตนเองดี
มีทัศนคติต่อคนรอบข้างดี
มีทัศนคติต่ออาชีพ ดี
และอื่นๆ ดี...ดีหมายถึงมาตรฐานของบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจต่อคนรอบข้างในระดับเชื่อใจ...ดีเหล่านี้ต้องสะสมนานเชียว เชื่มั่นว่าคนเฝ้าไข้ดูแลชีวิตต้องเป็นผู้ปกปักษ์รักษาปกป้องแต่ไม่ประกันความตาย ประกันได้ว่าถ้าคนไข้ขยันหายใจเราก็จะดูแลจนลมหายใจสุดท้าย Mindsetจึงต้องตั้งมั่นในหลักคิดที่ชัดต่อเป้าหมายของเราเองและผู้ได้รับผลความพยายามนั้นด้วย
ไม่อยากเข้าใจตามคำฝรั่ง เพราะบางครั้งหรือหลายฝรั่งก็เรียนรู้จากเรา
คำว่าเข้าใจจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งมากครับ
เข้าใจแบบพื้นๆพื้นฐาน เข้าใจแบบนำไปปฎิบัติ เข้าใจแบบนำไปขยายผล
เข้าใจแบบสามารถถ่ายทอดสอนแนะนำและขายผลไปสู่สังคมให้เกิดการพัฒนาแบบกว้าง เข้าใจต้องเข้าไปในใจด้วย เพื่อMindsetจะได้ออกมาจากความเข้าใจ
ของเราอย่างแท้ใจ
ขออภัยที่เขียนแซวไปทำให้เกิดความเงียบ วังเวง ขอบคุณที่ตอบกลับว่า
"ขอบคุณมากค่ะ"เพราะนี้คือคนที่มีจิตใจดีจริงๆ เป็นตัวอย่างMindsetที่ดีมากครับ เป็นกำลังใจกันครับ
โฆษณา