เราขอแค่เปิดแอร์อยู่บ้านแหละ สุดละ เปิด 11-15 น. เย็นนั่งกินกาแฟ ให้อาหาร นก ที่มาขอกิน มาเล่นน้ำ ดูต้นไม้รดน้ำ......หมดไปกลางวัน
โฆษณา