9 มี.ค. 2023 เวลา 11:15 • ความคิดเห็น
คิดยังไงกับบริษัทที่จะลาป่วย 1 วันแต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ?
คำถามนี้ถูกลบ
การลาป่วยเป็นสิทธิของพนักงานที่ได้รับการรับรองจากกฎหมายแรงงาน โดยบริษัทมีหน้าที่ปกป้องสิทธิของพนักงานในเรื่องนี้ ดังนั้น ถ้าบริษัทต้องการให้พนักงานลาป่วย ต้องเรียกร้องให้พนักงานมีใบรับรองแพทย์เป็นเงื่อนไขเพื่อป้องกันการปลอมแปลงในการลาป่วย
โฆษณา