9 มี.ค. 2023 เวลา 12:43 • ปรัชญา

" บางครั้ง..การมีชีวิตอยู่ก็เป็นความกล้าหาญ "

โฆษณา