จากที่ผ่านมาจนใกล้ฝั่ง
ปัจจัยหลักเลยคือ เจ้าตัวเอง ล้านเปอร์เซ็นต์
ที่เหลือคือปัจจัยรอง อาจเรียงลำดับตามความใกล้ชิด หรือ เวลาที่ใช้ด้วยกัน เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือ อาจแบ่งเป็นสถานที่ เช่น พ่อแม่ เพื่อน ครู
แต่ปัจจัยหลักคือ ตัวเอง
1 ถูกใจ
82 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา