คิดยังไงกับบริษัทที่จะลาป่วย 1 วันแต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้าหากถูกกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทก็ต้องปฏิบัติตามครับ-ถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่าทำผิดระเบียบอาจมีบทลงโทษได้อย่าคิดมาก..และไม่เกี่ยวด้วยว่าสหภาพแรงงานจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอเพราะสหภาพแรงงานไม่สามารถชีผิดเป็นถูกได้..ถ้าเป็นระเบียบทุกคนก็ต้องปฏิบัติ..สหภาพฯส่วนใหญ่มักจะใช้คำพูดว่า"รักษาผลประโยชน์ให้แก่มวลสมาชิก"...ถ้ามัวแต่รักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกเพียงอย่างเดียวโดยไม่รักษาผลประโยชน์ของนายจ้างแล้วนายจ้างจะเอาเงินที่ไหนมาจ้างลูกจ้าง
สหภาพแรงงานที่ดีควรจะเป็นองค์กรแรงงานเพื่อเป็นตัวแทนพนักงานเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง..ไม่ใช่มีสหภาพเพื่อเป็นศัตรูกับนายจ้าง..
1 ถูกใจ
142 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา