ทุกสถาบัน บ้าน โรงเรียน วัด
บ้านคือครอบครัว
ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยของทุกคน อุ่นใจทุกครั้งที่อยู่ในบ้าน เหนื่อยมาจากไหนกลับมาถึงได้เติมพลัง เจ็บมาจากไหนคนในครองครัวช่วยกันดูแล ส่งเสริมแนะนำในทุกทาง ฯลฯ
โรงเรียนคือสถานศึกษา
ควรเป็นสถาบันที่ช่วยบอกถึงการอยู่รวมกันในสังคม เข้าใจสิทธิ/หน้าที่ของพลเมือง ในการใช้ชีวิต ทั่งสิ่งเหมือนและสิ่งต่างในสังคม ไม่เฉพาะแต่ในระบบอย่างเดียว การศึกษานอกระบบก็เช่นกัน
วัดที่ไม่ใช่วัด
หมายถึงความเชื่อ อาจไม่ใช่ตัวศาสนาแต่เป็นความสบายใจในมนุษยธรรมและหรือจริยา ฯลฯ ความดีอาจไม่ใช่คำตอบของความสุขของชีวิต ต้องเข้าใจระดับความเป็นคนที่ต่างกัน
เบื้องต้น3เรื่องนี้คือพื้นฐาน ที่ควรใส่ใจ กว่าจะพัฒนาให้ครบทุกด้าน ผู้ปกครองยิ่งสำคัญ
2 ถูกใจ
61 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา