ใครมีไอเดียโครงการเพื่อสังคมที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์บ้างคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
1.พัฒนาซอฟแวร์จัดการสินค้าเหลือทิ้งในแต่ละวันจากเครือข่ายซีพี เช่น ผักจากโลตัส , แมคโคร, อาหารใกล้หมดอายุจาก 7/11
2.พัฒนากระบวนการแปรรูปหรือการตรวจรับรองด้านความปลอดภัยโดย รพ.กรุงเทพ
3.ไอเทล เป็นผู้ดำเนินการผ่านซอฟแวร์ และประสานไปยังศูนย์ดูแลสัตว์จรจัดของรัฐบาลและเอกชน อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ ที่มีความต้องการอาหาร
6 ถูกใจ
70 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา