ปริญญาตรียังสำคัญอยู่มั้ยคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ถ้าคุณไม่จบแม้กระทั่งปริญญาตรี อะไรจะเป็นหลักประกันว่าคุณมีความรู้พื้นฐานทั่วไป (General Knowledge) ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน..ต่อให้คุณมีมรดก มีสมบัติมหาศาลคงรักษาไว้ได้ยาก น่าจะเป็นเหยื่อของผู้ล่าในโลกอันโหดร้ายนี้ไปตลอดชีวิต
OK ถ้าคุณไม่มีวุฒิปริญญาตรี แต่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี สัก 3 ภาษา ..มีความรู้ทางวิชาชีพเช่น เป็นช่างฝีมือ เป็นเชฟระดับโรงแรม 4-5 ดาว หรือมีทักษะทางการค้า การเกษตรในระดับเลี้ยงตนเองได้อย่างดี หรือทำอาชีพพึ่งตนเองได้ ฯลฯ
ถ้าคุณมีความสามารถแบบที่ว่ามานี้..ปริญญาตรีก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับคุณ
ถ้าไม่มีอะไรสักอย่างต้องเริ่มต้นอย่างน้อยเรียนให้จบปริญญาตรี เพื่อเอาพื้นฐานความรู้ไปศึกษาหาวิธีเลี้ยงตนเองให้ได้
เรียนแค่ปริญญาตรีกับการเรียนรู้ทักษะเพื่อให้ทำมาหากินได้อย่างดีนั้น..ปริญญาตรีมันง่ายกว่ามากมายแบบเทียบกันไม่ได้เลย
  • 5
โฆษณา