ไทยเบฟ จะเอา OISHI ออกจาก ตลาดหุ้นไทย

-OISHI เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นไทย โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ของเสี่ยเจริญ เจ้าของเบียร์ช้าง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุด
โดยถือหุ้นอยู่ 79.66%
-ซึ่ง OISHI ก็คือ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่เป็นเจ้าของ ชาเขียวโออิชิ และร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น เช่น OISHI Buffet, Shabushi ที่เรารู้จักกัน
-เมื่อวาน OISHI แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า
ไทยเบฟฯ จะเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด จากผู้ถือหุ้นรายอื่น
และจะเสนอเพิกถอนหลักทรัพย์ OISHI จากการเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-ซึ่งการทำแบบนี้ เรียกว่า Delisting tender offer คือการทำคำเสนอซื้อหุ้นนอกตลาด จากนักลงทุนทั่วไป
แล้วเสนอเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากตลาด โดยสมัครใจ
-โดยการทำ tender offer ก็จะต้องมีการเคาะราคาเสนอซื้อหุ้น จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
และราคาที่เคาะมา ก็ต้องเป็นไปตามเกณฑ์การคำนวณของตลาดหลักทรัพย์ฯ
-ซึ่งราคา tender offer หุ้น OISHI ที่ไทยเบฟฯ เสนอซื้อ คือ 59 บาท ต่อหุ้น
เทียบกับราคาตอนตลาดปิดเมื่อวาน ที่ 46.5 บาท ต่อหุ้น
-ไทยเบฟฯ ให้เหตุผลที่ต้องการเพิกถอนหุ้นของ OISHI ออกจากตลาดไว้หลัก ๆ 3 ข้อ คือ
1.ปริมาณการซื้อขายหุ้น OISHI ปัจจุบันมีไม่มาก การเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด เพื่อเพิกถอนจากตลาด จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขายหุ้นได้
2.เพิ่มความคล่องตัว สำหรับแผนปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ของธุรกิจกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ของเครือไทยเบฟฯ ในอนาคต
3.ลดภาระค่าใช้จ่าย ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
-และปิดท้ายด้วยเรื่องน่าสนใจ..
คนที่ก่อตั้ง โออิชิ กรุ๊ป คือ คุณตัน ภาสกรนที
แต่ในปี 2551 เสี่ยเจริญ เอาบริษัทในเครือไทยเบฟ มาเทกโอเวอร์ โออิชิ กรุ๊ป
ซึ่งในช่วงแรก คุณตัน ก็ยังบริหารโออิชิ กรุ๊ป ต่อไป
แต่หลังจากนั้นไม่นาน คุณตันก็ลาออก
แล้วไปสร้าง “อิชิตัน กรุ๊ป” ที่กลายมาเป็นคู่แข่งรายสำคัญ ของ โออิชิ กรุ๊ป นั่นเอง..
โฆษณา