วิจัยเกี่ยวกับความรู้จากความสามารถของการมีอยู่ทั้งหมดบนโลกใบนี้ครับหรือสรุปสั้นๆคือวิจัยเกี่ยวกับผลที่เริ่มต้นจากเหตุทั้งหมดที่มีอยู่ครับ👆👆👆👆👆👆👆👆👆
โฆษณา