รักษาความลับทางการค้า ไม่ก็ของที่ขายบางอย่าง มีราคาต้นทุนที่ไม่คงที่ มีค่าบริการ ค่าขนส่งเหมารวมทีเดียว
บางกรณีก็เคยมีลูกค้าเห็นราคาที่แปะแล้วก็ยังต่ออยู่ดี ขี้เกียจเถียง
ลูกค้าถ้าซื้อของแพงก็ อย่าลืมขอบิลชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
326 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา