12 มี.ค. 2023 เวลา 13:15 • ความคิดเห็น
เพราะถ้าใส่ราคาตรง ๆ แพลตฟอร์มออนไลน์จะลดการมองเห็น ทำให้สินค้าเราไปโชว์ให้คนอื่นเห็นน้อยลง เท่ากับขายของได้น้อยลง
โฆษณา