การมีผมหงอกน้อยๆสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยเด็กๆ โดยมักเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นและยังคงเป็นเรื่องธรรมดาๆ ของการเจริญเติบโตของผู้ชายจนถึงวัยหนุ่มสาวเป็นต้นไป
อายุที่เป็นไปได้ที่สุดที่ผมจะเริ่มหงอกน้อยๆได้คือประมาณ 13-14 ปี โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นมักจะมีการผลิตฮอร์โมนที่มากขึ้น เช่น ฮอร์โมนเจริญเติบโต และฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการเจริญของเซลล์ผม ซึ่งอาจทำให้ผมเริ่มหงอกขึ้นมากขึ้น และดูแข็งแรงขึ้นตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของผมขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และอาจมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สุขภาพที่ดี การดูแลผมที่เหมาะสม อาหารที่คุณภาพ และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผมด้วย
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา