Bank Run หมายถึง การที่ผู้ฝากเงินต่างแห่กันถอนเงินสดออกจากธนาคารเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้คนกลัวว่าธนาคารจะล้มละลาย จากปัญหาหนี้สิน ไม่เชื่อมั่นในสินทรัพย์ของธนาคาร ไม่เชื่อมั่นว่าธนาคารจะจ่ายคืนเงินฝากได้ เป็นวิกฤตศรัทธาต่อธนาคาร ซึ่งเมื่อผู้คนต่างแห่มาถอนเงินจำนวนมากและเร็ว ทำให้มีปัญหาสภาพคล่องของธนาคารอย่างมาก อาจทำให้ธนาคารล้มละลาย ต้องปิดกิจการได้ ถ้าไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาและแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน
1
คำว่า bank run มีการใช้มานานมากแล้ว คำว่า run ตรงนี้ เพื่อบรรยายภาพ คนวิ่งไปธนาคารเพื่อถอนเงินฝาก
เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในประเทศ
เมื่อตอนปี 2540 วิกฤตต้มยำกุ้ง มีการลอยตัวค่าเงินบาท ทำให้หนี้สิน และหนี้เสียของธนาคารเพิ่มขึ้น ประชาชนขาดความมั่นใจ คนแห่กันถอนเงินจากธนาคาร
เมื่อต้นปี 2557 มีคนแห่ถอนเงินออกจากธนาคารออมสิน เนื่องจากตอนนั้นกระทรวงการคลังให้ธนาคารออมสินปล่อยกู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำเงินไปจ่ายในโครงการจำนำข้าว ทำให้เกิดกระแสคนแห่ไปถอนเงินจากธนาคารออมสิน แต่ได้มีการแก้ไขสถานการณ์ได้ ไม่ได้ลุกลามจนทำให้ระบบของธนาคารล้ม
หมอยุ่งอยากมีเวลา พูดคุยเรื่องหุ้นและกองทุน เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
ติดตามความรู้ทางการเงินแบบเข้าใจง่าย
ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #bankrun #คนแห่ถอนเงิน
3ถูกใจ
2แชร์
1.1Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...