โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ

“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คำถามง่าย ๆ ที่ท้าทายเด็ก ๆ ทุกยุคสมัย

“What do you want to be when you grow up?”
“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คำถามง่าย ๆ ที่ท้าทายเด็ก ๆ ทุกยุคสมัย
[โปรดติดตามภาษาไทยด้านล่าง]
The Senior School years contain some of the most crucial decisions for our children’s future. It is the time when they need to find themselves and find their direction in life. Sometimes parents ask a simple question, “What would you like to do when you grow up?”. This question is asked all the time, but the answer may not be so simple. Even if the students have to find their ‘own answer’, it doesn’t mean that they have to do it alone at King’s Bangkok.
We would like to invite you to hear the stories about passions, inspirations, ‘Eureka’ moments, unique dreams from seven students at King’s Bangkok Senior School. Learn about their quest to find the answer to the question “What do you want to be when you grow up?”.
สำหรับเด็กหลาย ๆ คน ช่วงมัธยมคือช่วงเวลาสำคัญในชีวิตที่ต้องค้นหาตัวเองและเส้นทางในอนาคต กับคำถามที่พ่อแม่และผู้ใหญ่มักถามพวกเขาว่า “โตขึ้น คุณอยากทำอาชีพอะไร ?” ที่เป็นคำถามง่าย ๆ แต่ท้าทายที่จะหาคำตอบ และถึงแม้ว่าเด็กแต่ละคนต้องหาคำตอบของตัวเอง แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องทำสิ่งนั้นโดยลำพังภายในรั้วโรงเรียนแห่งนี้
คิงส์คอลเลจกรุงเทพ ขอเชิญคุณมาร่วมรับฟังเรื่องราวความฝัน แรงบันดาลใจ ตลอดจนการค้นพบครั้งสำคัญ บนเส้นทางในการค้นหาตัวเองของเด็กนักเรียนมัธยม Senior School ทั้ง 7 คน ที่ต่างความฝัน มีเส้นทางที่ต่างกัน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้พบจากการหาคำตอบให้กับคำถาม “โตขึ้นอยากเป็นอะไร”
  • 24
โฆษณา