การหลอกถามข้อมูลจากคนที่อ่อนแอหรือเสียใจเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นการดีต่อผู้ถูกหลอก การหลอกถามอาจเพิ่มความเสียหายให้กับคนที่อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจหรืออ่อนแออยู่เพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าเราเห็นว่ามีคนกำลังถูกหลอกถามข้อมูลของตนเอง หรือเห็นว่ามีการหลอกถามข้อมูลเกี่ยวกับเราเองเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอหรือเสียใจ อย่างที่ถามมา เราควรต้องระมัดระวังและตอบสนองอย่างระมัดระวัง และอาจต้องปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือทำการติดต่อกับบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคต
1 ถูกใจ
176 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา