ผาช่อ อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มีความโดดเด่นและงดงามด้วยลักษณะของหน้าผาดินที่มีลวดลายเป็นชั้น ๆ สูงประมาณ 30 เมตร เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเมื่อหลายร้อยหลายพันปีมา จนกลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอย่างน่ามหัศจรรย์
ด้านการท่องเที่ยวมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้ได้สัมผัสบรรยากาศรอบ ๆ ในระหว่างการเดินทาง ได้พบเห็นพืชพรรณไม้แปลก ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรมชาติ อีกทั้งมีจุดให้ถ่ายภาพแทบทุกจุดของพื้นที่ นักท่องเที่ยวต่างบอกกันว่าต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้ เพราะความงามอันโดดเด่นทางธรณีทำให้ที่ผาช่อถูกยกเป็น “แกรนด์แคนยอนเมืองไทย”
โฆษณา