ช่วงนี้เป็นฤดูกาลจ่ายปันผลของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในตลาดหุ้น ซึ่งในประกาศที่จ่ายปันผล เราก็จะเห็นเขามีรายละเอียดของวันต่างๆ บางคนอาจไม่แน่ใจว่า คิดยังไงว่าจะได้ปันผลเท่าไหร่ ยังไง มาอ่านโพสนี้กัน พร้อมตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
การจะดูว่าจะได้ปันผลในงวดนั้นหรือไม่ จะดูวันขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividend) เป็นหลัก ก็คือ ถ้าซื้อหุ้นวันขึ้น XD จะไม่ได้สิทธิได้เงินปันผล หรืออดได้รับเงินปันผลที่เขาประกาศจ่ายในงวดนั้น ต้องซื้อก่อนและถือจนวันขึ้น XD ถึงมีสิทธิได้เงินปันผล
แต่ถ้าเราถือไปจนถึงวัน XD ของงวดหน้า วันก็มีสทธิได้รับเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในงวดนั้นๆ ได้นะ
แล้วเราต้องซื้อหุ้นกี่วันก่อนขึ้น XD ถึงจะได้เงินปันผล??
จะกี่วันก็ได้ ขอแค่ถือมาจนถึงวันขึ้น XD ก็จะได้เงินปันผลในงวดนั้น
มาลองดูตัวอย่างกัน
หุ้นบริษัทนี้ มีประกาศจ่ายปันผลแบบนี้
วัน XD 24 มี.ค. 66
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 27 มี.ค. 66
วันจ่ายปันผล 19 พ.ค. 66
จ่ายปันผลเป็นเงิน 0.85 บ. /หุ้น
รอบผลประกอบการ 1 ก.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
ตัวอย่างแรก
ซื้อหุ้นนี้ เมื่อ 9 ธ.ค. 65 1,000 หุ้น
ซื้อหุ้นนี้เพิ่มอีก 1,000 หุ้น เมื่อ 23 มี.ค. 66 (ก่อนวันขึ้น XD 1 วัน)
ไม่มีขายออก
แบบนี้ได้เงินปันผล = 2,000 หุ้น x 0.85 บ. = 1,700 บ. หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% จะได้เงินเข้าบัญชี 1,530 บ. ในวันที่ 19 พ.ค. 66
ตัวอย่างที่ 2
ซื้อหุ้นนี้เมื่อ 9 ธ.ค. 65 1,000 หุ้น
ต่อมาซื้อหุ้นนี้เพิ่มอีก 1,000 หุ้น เมื่อ 24 มี.ค. 66 (วันขึ้น XD)
ไม่มีขายออก
แบบนี้ได้เงินปันผล = 1,000 หุ้น x 0.85 บ. = 850 บ. หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% จะได้เงินเข้าบัญชี 765 บ. ในวันที่ 19 พ.ค. 66 หุ้นที่ซื้อวัน XD 24 มี.ค. 66 ไม่ได้ปันผลในงวดนี้
ตัวอย่างที่ 3
ซื้อหุ้นนี้เมื่อ 23 มี.ค. 66 (ก่อนวัน XD 1 วัน) 1,000 หุ้น
ต่อมาขายหุ้นนี้ 1,000 หุ้น เมื่อ 24 มี.ค. 66 ซึ่งเป็นวันขึ้น XD
แบบนี้ได้เงินปันผล = 1,000 หุ้น x 0.85 บ. = 850 บ. หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% จะได้เงินเข้าบัญชี 765 บ. ในวันที่ 19 พ.ค. 66 เพราะมีหุ้นที่ซื้อก่อนวัน XD และถือถึงวัน XD 1,000 หุ้น
ตัวอย่างที่ 4
ซื้อหุ้นนี้วันขึ้น XD 24 มี.ค. 66 1,000 หุ้น โดยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีหุ้นนี้ในพอร์ต
ไม่ได้เงินปันผลในงวดที่ประกาศจ่ายนี้ แต่ถ้าถือจนถึงการขึ้น XD ในการจ่ายเงินปันผลครั้งหน้า ก็มีสิทธิได้เงินปันผลในครั้งหน้า
การได้หรือไม่ได้ปันผลในงวดนั้นให้ยึดวัน XD (Exclude dividend) เป็นหลัก โดยดูจำนวนหุ้นที่ซื้อก่อนวัน XD และถืออย่างน้อยถึงวัน XD จะได้ปันผลในงวดนั้น แต่ถ้าเราซื้อหุ้นในวันขึ้น XD จะไม่ได้ในงวดที่ประกาศจ่ายนี้ แต่ถ้าถือจนถึงวันขึ้น XD ในการประกาศจ่ายงวดถัดไป ก็มีสิทธิได้เงินปันผลในงวดนั้นนะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา #หุ้น #เงินปันผล #XD #rd #recorddate #หุ้นปันผล #เงินปันผลหุ้น #หุ้นจ่ายปันผล #ลงทุนหุ้น
3ถูกใจ
2แชร์
1Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...