15 มี.ค. 2023 เวลา 02:56 • ความคิดเห็น
How to รักตัวเอง
1. เข้าใจว่าความรักไม่ใช่ต้องให้แค่คนอื่น แต่รวมถึงการรักตัวเอง
2. รู้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่มีใครในชีวิต แต่เป็นเรื่องของทัศนคติที่เรามีต่อชีวิต
3. ไม่ว่าเจออะไรมาก็ตาม จงเชื่อว่า เราคู่ควรกับการมีความสุข
4. อย่ายึดติดกับอะไรที่ไม่ใช่ของเรา
โฆษณา